1. Сдружение "гр.Троян ж.к. "Лъгът", бл.219"

№ по ред: 1;

Регистрационен номер: 001/10.02.2015 г.;

Наименование: "гр.Троян ж.к. "Лъгът", бл.219";

Адрес: гр. Троян,жк "Лъгът", бл.219, вх.В;

Предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост;

Срок: безсрочен;

Представени идеални части в % от етажната собсвеност: 100%;

Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща): 

  • Председател: Веселин Цанков Чолаков - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.219, вх.Г, ет.2, ап.6;
  • Член: Митко Димитров Банчев - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.219, вх.Б, ет.5, ап.13;
  • Член: Поля Милкова Троанска - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.219, вх.А, ет.2, ап.5.

Начин на представителство: Управителният съвет представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти. При участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет.

Нагоре