Списък на многофамилни сгради - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство)

АдресБлокБрой входовеБрой етажиБрой жилищаОбщ брой жилища
ж.к. Младост          
  1 2 5 24 24
  1 2 5 24 24
  1 2 5 24 24
  1 3 5 38 38
  1 4 5 52 52
ж.к. Лъгът          
блок №3 1 6 4 15  
      5 15  
      6 18  
      7 28  
      7 28  
      6 18 122
блок №2 1 7 6 18  
      7 28  
      6 28  
      6 12  
      6 24  
      5 15  
      5 20 145
блок №1 1 4 6 18  
      6 24  
      6 24  
      5 15 81
блок №15 1 4 5 15  
      6 19  
      7 21  
      6 18 73
блок №4 1 6 4 12  
      5 15  
      6 18  
      7 27  
      6 28  
      6 18 118
блок №5 1 4 6 18  
      7 21  
      7 21  
      6 18 78
блок №217 1 6 5 15  
      7 21  
      6 18  
      6 15  
      6 18  
      5 15 102
блок №219 1 4 5 15  
      5 15  
      5 15  
      5 15 60
ж.к. Смирненски          
блок №1 1 4 8 48  
      8 48 96
блок №2 1 4 8 48  
      8 48 96
ул. Васил Левски          
№336 /бл.Строител 2/ 1 2 8 46 46
№332 /бл.Строител 1/ 1 2 8 46 46
№356 /Мондешкото/ 1 2 4 27 27
ул. Ген. Карцов 87          
блок Троянка 1 5 6 няма информ.  

Списъкът подлежи на актуализация след обход на място на сградите

Нагоре