Списък на многофамилни сгради (масивни сгради) - проектирани преди месец април 1999 г. (допустими за финансиране от 2016 г.)

АдресБлокБрой входовеБрой етажиБрой жилищаОбщ брой жилища
ж.к. Буковец          
блок №1 1 3 4 24 24
блок №2 1 2 4 16 16
блок №3 1 2 4 16 16
блок №4 1 2 4 16 16
блок №5 1 4 4 13  
      5 5 18
блок №6 1 2 3 9  
      4 8 17
блок №7 1 2 3 14 14
блок №8 1 6 4 14  
      4 22  
      4 4 40
блок №9 1 4 4 16  
      5 5  
      3 6 27
блок №10 1 1 3 6 6
блок №11 1 1 3 6 6
ж.к. Търсата          
  1 3 4 35 35
ж.к. Черногор          
блок №2 1 3 5 30 30
блок №3 1 3 4 24 24
блок №4 1 3 4 24 24
блок №5 1 2 4 24 24
блок №6 1 2 4 16 16
блок №7 1 1 4 8 8
блок №8 1 1 4 8 8
блок №9 1 1 4 8 8
ж.к. Лъгът          
блок №16 1 3 5 37 37
блок №18 1 5 4 12  
      5 24  
      4 24 60
блок №11 1 5 6 18  
      7 14  
      6 15  
      7 12  
      5 12 71
блок №8 1 2 4 9  
      3 7 16
блок №9 1 2 3 7  
      3 7 14
блок №26 1 2 3 7  
      3 7 14
блок №28 1 2 4 9  
      4 9 18
ул. Хр. Ботев            
№121 1 3 4 24 24
№123 1 1 4 6 6
№127 1 2 4 16 16
ул. Добруджа 1 1 2 3 25 25
ул. Дрянска чешма 3 1 1 3 9 9
ул. Ген. Карцов           
№4 1 1 3 4 4
№ 6 1 3 5 27 27
№18 1 3 6 24 24
ул. В. Левски           
№3 1 1 5 12 12
№12 1 1 4 4 4
№14 1 1 4 6 6

Списъкът подлежи на актуализация след обход на място на сградите

Нагоре